Odvetná opatření

Odvetná opatření

Jedním ze současných témat je dle našeho názoru tzv. whistleblowing nebo chcete-li ochrana oznamovatelů, kterou má v ČR zavést aktuálně projednávaný návrh zákona o ochraně oznamovatelů[1], který by měl transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského...
Pracovněprávní novinky účinné od 1. 1. 2023

Pracovněprávní novinky účinné od 1. 1. 2023

Jak už se stalo zažitou tradicí, s příchodem nového roku se nám pravidelně vždy mění celá řada právních předpisů – nejinak je tomu v pracovněprávní oblasti. Jelikož se nám pak řada těchto změn již brzy promítne do naší praxe, až budeme účtovat mzdy za leden 2023,...
Otcovská dovolená konečně v zákoníku práce?

Otcovská dovolená konečně v zákoníku práce?

V poslední době v naší kanceláři pozorujeme výrazně narůstající zájem klientů o novelu zákoníku práce [1], která by měla především transponovat do českého právního řádu příslušná ustanovení tzv. Work-life balance směrnice [2] a směrnice o předvídatelných a...
Jurečkovné

Jurečkovné

Navážeme-li na náš článek Prázdninový update pracovněprávních novinek, dalším předpisem, který spíše spadá do oblasti sociální legislativy, a který nabyl účinnosti na začátku prázdnin, je zákon o jednorázovém příspěvku na dítě publikovaný pod č. 196/2022 Sb. a který...
Prázdninový update pracovněprávních novinek

Prázdninový update pracovněprávních novinek

Léto již tradičně bývá slabším obdobím z pohledu nové legislativy (ostatně je toho důkazem i oddalování termínu, ve kterém MPSV představí novelu zákoníku práce, která byla avizována již letos na jaře). Nicméně přesto v červenci letošního roku došlo k posunu...
Prodloužení otcovské dovolené

Prodloužení otcovské dovolené

S pomalu se blížícím koncem roku 2021, začínáme postupně řešit změny, ke kterým dojde od 1. 1. 2022. Jednou z těchto změn bude i prodloužení otcovské dovolené[1], k čemuž dojde v důsledku novely zákona o nemocenském pojištění[2]. Prodloužení délky otcovské dovolené...