Pracovní právo

Pracovní právo patří k jedné z našich nejvíce oblíbených oblastí – ať se již jedná o dlouhodobou spolupráci při řešení každodenních problémů, které s sebou personální praxe přináší, nebo o zastupování před soudem vyplývající z podstaty pracovněprávní problematiky.

Chcete více informací?

Rádi vám pomůžeme v následujících záležitostech:

 

  • příprava pracovních / manažerských smluv a dalších dohod uzavíraných se zaměstnanci
  • zajištění podpory při rozvazování pracovních poměrů (příprava dohod / výpovědí a jejich předání)
  • zpracování vnitřních předpisů v oblasti HR
  • komplexní podpora v oblasti pracovně-lékařských služeb
  • účast při vyšetřování a následném odškodňování pracovních úrazů / nemocí z povolání
  • součinnost v případě přechodu práv a povinností z jednoho zaměstnavatele na druhého
  • podpora při kolektivním vyjednávání
  • zastupování před soudy v oblasti pracovněprávních sporů (neplatnost výpovědi, nárok na bonusy aj.)
  • školení na míru a Vámi zvolené téma (individuálně či pro větší počet účastníků)