Naše služby

BOROVEC LEGAL poskytuje komplexní právní služby se specializací na oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR), náhrady škody a korporátního práva. Kancelář se soustředí na oblasti, ve kterých advokáti získali zkušenosti díky spolupráci s přední českou i mezinárodní klientelou – a ve kterých mohou poskytnout kvalitní služby šité na míru.

Korporátní právo

Pro naše klienty z řad společností nabízíme rovněž služby v oblasti korporátního práva, které je provází od okamžiku jejich vzniku, přes veškeré zásadní změny v jejich fungování až po fúze, rozdělení a jiné přeměny společností – s tím, že pro účely těchto služeb dokážeme zajistit rovněž podporu spolupracující auditorské a daňové kanceláře.

Pracovní právo

Pracovní právo patří k jedné z našich nejvíce oblíbených oblastí – ať se již jedná o dlouhodobou spolupráci při řešení každodenních problémů, které s sebou personální praxe přináší, nebo o zastupování před soudem vyplývající z podstaty pracovněprávní problematiky.

Náhrada škody (újmy)

Škoda (majetková újma) i nemajetková újma vzniká z pracovního úrazu / nemoci z povolání nebo z jiných okolností, například z dopravní nehody. Představuje životní situaci, ve které se nikdo z nás nechce ocitnout. Pokud se tak ale již stane, jsou často zapotřebí právní služby, aby vaše nároky nikdo nedůvodně nekrátil. 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Problematika ochrany osobních údajů je obzvlášť aktuální, a to zejména kvůli nařízení EU o ochraně osobních údajů známém pod zkratkou GDPR. S tímto právním předpisem je spojena celá řada povinností.