Náhrada škody (újmy)

Škoda (majetková újma) i nemajetková újma vzniká z pracovního úrazu / nemoci z povolání nebo z jiných okolností, například z dopravní nehody. Představuje životní situaci, ve které se nikdo z nás nechce ocitnout. Pokud se tak ale již stane, jsou často zapotřebí právní služby, aby vaše nároky nikdo nedůvodně nekrátil. 

Chcete více informací?

Kontaktujte nás

Situace, ve kterých vám můžeme být nápomocni:

  • účast při vyšetřování okolností vzniku škody / nemajetkové újmy
  • podpora při sepsání záznamu o úrazů a při plnění dalších povinností vůči státním orgánům / zákonným pojišťovnám
  • vedení a komunikace s cílem vypořádat věc mimosoudní cestou
  • zajištěním znalců dle okolností daného případu
  • zastupování před soudy
  • vedení školení pro jednotlivce / skupiny věnovaném otázkám spojeným s náhradou újmy