Korporátní právo

Pro naše klienty z řad společností nabízíme rovněž služby v oblasti korporátního práva, které je provází od okamžiku jejich vzniku, přes veškeré zásadní změny v jejich fungování až po fúze, rozdělení a jiné přeměny společností – s tím, že pro účely těchto služeb dokážeme zajistit rovněž podporu spolupracující auditorské a daňové kanceláře.

Chcete více informací?

Služby, které v oblasti korporátního práva můžeme nabídnout:

  • příprava klíčových korporátních jednání (zakladatelské listiny / smlouvy, akcionářské dohody, stanovy aj.), a to včetně další podpory při zakládání a v souvislosti se vznikem společnosti
  • organizace a vedení valných hromad společnosti
  • součinnost při změnách v životě společnosti – jmenování a odvolání jednatelů / členů představenstva, navržení smluv o výkonu funkce, udělení a odvolání prokury aj.
  • zastupování v soudních řízeních v korporátních věcech (například společnických žalobách, sporech s bývalými členy statutárního orgánu aj.)