My v médiích

Mimořádný příspěvek při karanténě

3/2021
Na konci února 2021 nebyl schválen návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, aby byl z důvodu pandemie koronaviru zaměstnancům v karanténě či izolaci poskytován mimořádný příspěvek. Vzhledem k tomu, že však ministerstvo anoncovalo, že opětovně navrhne zákon zavádějící tento mimořádný příspěvek, tak níže shrnujeme základní atributy tohoto návrhu.
Číst více…

Zranili jste se na home office? O pracovní úraz se jednat nemusí

27.10.2020
Ačkoliv se vám pracovní úraz může přihodit i doma, prokazování nemusí být jednoduché. Jak zajistit bezpečnost práce zaměstnanců na home office a jak je to s pracovními úrazy?
Číst více…

Jaká jsou pravidla práce na home office?

26.10.2020
S druhou vlnou koronaviru přichází i znovuzavádění home office. Někteří zaměstnavatelé se vzdálenou práci svých zaměstnanců připravili při první vlně, jiní stále tápají. Zákoník práce totiž práci na home office nijak podrobně neupravuje. Jak správně nastavit pravidla a co může zaměstnavatel při práci z domu zaměstnanci zakázat?
Číst více…

Dopady koronaviru do závazkových vztahů

2.4.2020
Současná výjimečná situace v České republice a ve zbytku světa zásadním způsobem ovlivňuje většinu aspektů našeho života. Následující text se pokouší umožnit náhled na možné důsledky pandemie koronaviru pro smluvní závazkové vztahy.
Číst více…

Částečná nezaměstnanost, aneb jak na kurzarbeit v době koronaviru

1.4.2020
Mimořádná opatření vyhlášená nejprve vládou a následně Ministerstvem zdravotnictví ČR spočívající v zákazu volného pohybu osob (se stanovenými výjimkami) a uzavření maloobchodů a poskytovatelů služeb ve spojení se znepřístupněním dalších prostor veřejnosti (opět se stanovenými výjimkami) mají zásadní dopad na celou řadu zaměstnavatelů, kteří nyní zvažují, jaké nástroje využít alespoň ke zmírnění těchto dopadů.
Číst více…

Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru a výpovědi, aneb za jakých podmínek je možné rozvázat pracovní poměr vícero způsoby?

13.3.2020
Nejvyšší soud vydal dne 11. 12. 2019 rozsudek, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019, v němž se vyjádřil k podmínkám, za nichž může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr současně jak okamžitým zrušením, tak výpovědí, které odůvodní stejným porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance.
Číst více…