17/05/2023 | 09:00 - 11:00 |

Webinář: Whistleblowing

Na webináři si spolu projdeme jak základní principy unijní úpravy whistleblowingu nebo-li práva na ochranu oznamovatelů (Směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie), tak i základní parametry navrhované české právní úpravy, která nyní prochází legislativním procesem a u které je velmi pravděpodobné, že bude brzy přijata.

Co vše se tedy dozvíte?

 • aktuální stav projednávaného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
 • formu a obsah oznámení (od koho a v jaké formě je zaměstnavatel povinen přijmout oznámení aneb co když přijde anonym?)
 • co je to vnitřní oznamovací systém (kdo je povinen jej zavést a jaké minimální náležitosti musí splňovat aneb mohou jej zaměstnavatelé sdílet?)
 • co je to externí oznamovací systém (co se tím v praxi rozumí a kdy se tento systém uplatní?)
 • kdo může být příslušnou osobou (pověřencem pro oblast whistleblowingu ve společnosti), v jakém právním vztahu aneb musí splňovat vůbec nějaká kvalifikační kritéria?
 • jaké další povinnosti vyplývají zaměstnavatelům z unijní úpravy?
 • a konečně, co nám hrozí za sankce, když se včas a řádně úprava whistleblowingu neimplementuje …

A konečně jako bonbonek na závěr si spolu projdeme také „check-list“ dokumentace, na kterou byste při interní implementaci whistleblowingu podle dosud projednávané úpravy neměli zapomenout.

Cena?
1.800 Kč bez DPH  (za účast na živém přenosu webináře) – s tím, že tato cena je splatná na základě zálohové faktury, kterou zasíláme po potvrzení rezervace.

Kdy?
ve středu 17. 5. 2023 od 9:00 do 11:00 h (prostřednictvím platformy MS Teams) – s tím, že přihlašovací údaje budou zaslány 1 – 2 pracovní dny před webinářem.

Rezervační formulář

Po odeslání rezervace Vám v nejbližší možné době potvrdíme objednávku a zašleme další instrukce ohledně platby. Po jejím uhrazení bude Vaše místo
závazně rezervováno.

  Počet účastníků:

   

  Při problémech s odesláním formuláře, pošlete svoji poptávku na e-mail slabihoudova@boroveclegal.cz