25/09/2018 | 08:30 - 12:00 | Jalta Boutique Hotel

Home Office prakticky

Zveme vás na cyklus pracovněprávních seminářů SNÍDANĚ S BOROVEC LEGAL.

Hlavním tématem tohoto semináře je současná právní úprava home-office a dále pak zvažovaná legislativní úprava home-office v projednávané novele zákoníku práce. Pozornost bude věnována i praktickým otázkám spojeným s home-office, zejména z pohledu BOZP, uznávání a odškodňování pracovních úrazů, stejně jako otázce náhrad za využití vlastních prostředků zaměstnanců a právu zaměstnavatele na kontrolu části obydlí zaměstnance určené pro výkon práce.

Hostem tohoto semináře je Veronika Horáková, Chief HR Officer z Air Bank, která účastníky seznámí s flexibilním nastavením pracovní doby a možnostmi home-office v Air Bank.

Těšit se můžete také a diskusi věnovanou různým pohledům nastavení home-office dle zaměření konkrétního byznysu.