25.07. 2018

Balíček čtyř setkání s pracovněprávní tématikou s Davidem Borovcem a jeho hosty

Důležitá témata, legislativní novinky, soudní  rozhodnutí, příklady z praxe 

25. 09. 2018 Home office  prakticky zkušenosti personalisty s implementací

20. 11. 2018 Legislativní novinky pro rok 2019 –  s daňovým poradcem

Další termíny 05. 02. 2019 a 16. 04. 2019

Místo konání

Boutique Hotel Jalta, Praha 1

Cena za balíček 4.800 Kč + DPH / účastník

registrace na borovec@boroveclegal.cz

 

Archiv zpráv