Agenturní zaměstnáváníPlných 56 procent kontrol inspektorátu práce za rok 2018 odhalilo nedostatky v oblasti agenturního zaměstnávání, často u cizinců, za které byly uděleny pokuty v celkové výši 9,5 milionu Kč. S ohledem na vysokou četnost těchto porušení se i letos inspektoráty práce zaměřují na tuto oblast. Nezřídka se stává, že jsou za různá porušení v oblasti agenturního zaměstnávání a také zaměstnávání cizinců ukládány pokuty v řádech několika set tisíc korun (odvozované nejen podle velikosti zaměstnavatele a jeho obratu, ale zejména s ohledem na závažnost konkrétního porušení a jeho případné opakování).

V případě porušování pravidel u agenturního zaměstnávání cizinců pak může dokonce hrozit i trestněprávní odpovědnost, a to jak agenturám práce, tak i zaměstnavatelům, kteří využívají jejich pracovníky – v této souvislosti pak hrozí riziko nejen samotným právnickým osobám, ale také jejich statutárním orgánům odpovědným za jejich řízení.

Nejčastěji odhalené chyby při kontrole inspektorátu práce

Mezi nejčastější nedostatky, se kterými se inspektoři práce setkávají v oblasti agenturního zaměstnávání a také zaměstnávání cizinců, patří neuvedení mzdových a pracovních podmínek srovnatelných kmenových zaměstnanců v dohodách o dočasném přidělení / pokynu k dočasnému výkonu práce nebo nedodržování rovných pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců se srovnatelnými kmenovými zaměstnanci, a to ačkoli se od roku 2017 jedná o sdílenou odpovědnost agentury i zaměstnavatele (uživatele). V této souvislosti je třeba mít na paměti, že se nejedná jen o dodržení stejné základní mzdy, ale rovněž jejích dalších složek, jako jsou prémie a bonusy, a dále pak také o dodržení pracovních podmínek – ať už se jedná například o delší dovolenou, vyšší cestovní náhrady nebo tzv. sick-days.

Tradičním pochybením, které sankcionuje inspektorát práce, je i dočasné přidělování zaměstnanců bez platného povolení, resp. z pohledu zaměstnavatele (uživatele) umožnění výkonu nelegální práce.

Na straně agentur práce je pak poměrně často postihováno porušování povinnosti vést evidenci a informovat Úřad práce o jejich činnosti za období předchozího kalendářního roku.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zaměstnávání agenturních pracovníků může být „tenký led“ a lze tak vždy doporučit nejen ověření, zda spolupracující agentura práce má potřebná povolení, ale také revizi příslušné smluvní dokumentace.

Právní konzultace vám pomůže se vyhnout pokutám

Hrozbě vysokých pokut se můžete vyhnout, pokud své postupy budete konzultovat s advokátem specializovaným na pracovní právo. My v této oblasti patříme k předním expertům a dokážeme vám pomoci dokonce i v situaci, když už u vás kontrola agenturního zaměstnávání probíhá. Ale vždy je lepší mít všechny smluvní náležitosti v pořádku. Rádi vám s tím pomůžeme!