Webinář na míru: Dopady koronaviru na zaměstnavatele z pohledu HR a práva

V době koronavirové krize pro Vás přinášíme speciální webináře, na kterých se věnujeme dopadům koronaviru na zaměstnavatele z pohledu pracovního práva.

S ohledem na velký zájem o tyto webináře Vám nabízíme možnost uspořádat interní webinář přímo pro Vás / Vaši společnost, a to na míru (kde budeme řešit právě Vaše dotazy týkající se současné situace).

Na webinářích k dopadům koronaviru na zaměstnavatele se nejčastěji řeší následující otázky:

  • Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP, aneb lze požadovat po zaměstnanci výkon práce na pracovišti? Musíme zajistit osobní ochranné pracovní prostředky?
  • Jak se změní povinnosti zaměstnavatele v případě výskytu koronaviru?
  • Lze nařídit výkon práce z domova (home-office)? Jakým způsobem lze práci na home-office ošetřit a na co bychom neměli zapomenout?
  • Jaký typ překážek v práci lze v současné době použít a na jaké náhrady mají zaměstnanci nárok, aneb bude se na těchto náhradách podílet i stát?
  • Jak konkrétně dopadají současná krizová opatření vlády na zaměstnavatele, aneb jak nyní řešit zdravotní způsobilost zaměstnanců anebo nepřítomnost cizinců v důsledku uzavření hranic?

Co si odnesete?

Na webináři se budeme soustředit zejména na Vaše dotazy týkající se současné koronavirové situace a jejích pracovněprávních dopadů u Vás. Na příkladech se seznámíte s aktuálním stavem opatření ve vztahu k výkonu práce a s konkrétními nástroji a tipy, případně podmínkami, za kterých je zaměstnavatel může použít.

Pro koho jsou určeny tyto webináře?

Tyto webináře jsou určeny pro CEO, COO, CFO a pak samozřejmě pro všechny, kdo působí v oblasti HR komerčních společností.

Kdy?

Termín dle domluvy

Máte zájem o webinář?
Kontaktujte nás a domluvíme si termín online setkání.