POZOR: ZATÍM SE JEDNÁ O NÁVRH, KTERÝ NYNÍ ČEKÁ NA PROJEDNÁNÍ V SENÁTU.

V závěru minulého týdne Poslanecká sněmovna PČR schválila ve zkráceném jednání návrh zákona, kterým se má od 1. 3. 2021 přiznávat zaměstnancům právo na mimořádný příspěvek po dobu prvních 10 dnů karantény (nařízené počínaje 1. 3. 2021, případně od jiného data účinnosti tohoto zákona), a to v jednotné výši 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však do 31. 5. 2021.

Tento příspěvek by měl náležet vedle nároku na náhradu mzdy vyplácenou z důvodu karantény (a bude muset být takto odlišen i na výplatní pásce) – maximálně však v součtu do výše 90 % průměrného výdělku dotčeného zaměstnance (v případě, že by byl součet vyšší než 90 % PV, tak se příspěvek sníží tak, aby celkem bylo přiznáno těch 90 % PV).

Příspěvek by měl být (shodně jako náhrada mzdy vyplácená z důvodu karantény) osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dále by příspěvek neměl být postižen exekucí nebo výkonem rozhodnutí.

Z pohledu zaměstnavatele by mělo být možné příspěvek vyplacený z důvodu karantény odečíst z pojistného na sociální zabezpečení za měsíc, ve kterém byl příspěvek zúčtován zaměstnanci (za předpokladu, že do konce druhého kalendářního měsíce bude příspěvek rovněž vyplacen), nejpozději však musí být nárok na odečet uplatněn do 3 měsíců po skončení karantény příslušného zaměstnance.

POZOR: Tak trochu stranou pozornosti zůstaly tři schválené pozměňovací návrhy (kdy kromě jednoho návrhu týkajícího se jednotného informačního systému) má s účinností od 1. 3. 2021 dojít rovněž k zavedení povinnosti

  • nahlašovat na příslušnou OSSZ do 8 dnů nástup jakéhokoli zaměstnance, který bude vykonávat práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o nemocensky pojištěného zaměstnance (tedy bez ohledu na výši příjmu z DPP a bez ohledu na to, zda se v případě DPČ bude jednat o tzv. zaměstnání malého rozsahu);
  • nahlašovat na příslušnou krajskou pobočku ÚP jakékoli volné pracovní místo a jeho charakteristiku, a to do 10 dnů od jeho vzniku / uvolnění + ve stejné lhůtě nahlašovat i obsazení tohoto pracovního místa, kdy za porušení těchto povinností by hrozila pokuta do výše 100.000 Kč;

Na druhou stranu má dojít nově k tomu, že pokud by v případě porušení pracovněprávních povinností zaměstnavatele nebyla uložena pokuta nad 50.000 Kč, pak by nebyla volná místa u zaměstnavatele automaticky vyškrtnuta z evidence ÚP (v daném okamžiku a na dobu dalších 3 měsíců).

 

Pokud máte jakékoli další konkrétní dotazy, neváhejte se na nás obrátit na e-mailu borovec@boroveclegal.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách.