AKTUÁLNĚ: DNE 2. 3. 2021 PROŠEL POSLANECKOU SNĚMOVNOU PČR NOVÝ NÁVRH ZÁKONA, KTERÝ MÁ ZAVÉST PŘÍSPĚVEK PŘI KARANTÉNĚ A O KTERÉM BUDE JEDNAT SENÁT PČR – NAVRHOVANÉ ZMĚNY JSOU JIŽ PROMÍTNUTY NÍŽE V ČLÁNKU.

Poslanecká sněmovna PČR schválila ve zkráceném jednání návrh zákona, kterým se má se zpětnou účinností od 1. 3. 2021 přiznávat zaměstnancům právo na mimořádný příspěvek po dobu prvních 14 dnů karantény (nařízené po 28. 2. 2021), a to v jednotné výši 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však do 30. 4. 2021.

Tento příspěvek by měl náležet vedle nároku na náhradu mzdy vyplácenou z důvodu karantény (a bude muset být takto odlišen i na výplatní pásce) – maximálně však v součtu do výše 90 % průměrného výdělku dotčeného zaměstnance za odpovídající součet zameškaných hodin (v případě, že by byl součet vyšší než 90 % PV, tak se příspěvek sníží tak, aby celkem bylo přiznáno těch 90 % PV).

Příspěvek by měl být (shodně jako náhrada mzdy vyplácená z důvodu karantény) osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dále by příspěvek neměl být postižen exekucí nebo výkonem rozhodnutí.

Z pohledu zaměstnavatele by mělo být možné příspěvek vyplacený z důvodu karantény odečíst z pojistného na sociální zabezpečení za měsíc, ve kterém byl příspěvek zúčtován zaměstnanci (za předpokladu, že do konce druhého kalendářního měsíce bude příspěvek rovněž vyplacen), nejpozději však musí být nárok na odečet uplatněn do 3 měsíců po skončení karantény příslušného zaměstnance.

POZOR: Z tohoto návrhu byly oproti předchozí verzi vypuštěny návrhy na zavedení nahlašovací povinnosti na OSSZ o nástupu zaměstnanců vykonávajících práci na základě DPP / DPČ a oznamovací povinnosti o vzniku / uvolnění / obsazení pracovního místa na ÚP.

 

Pokud máte jakékoli další konkrétní dotazy, neváhejte se na nás obrátit na e-mailu borovec@boroveclegal.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách.