16/04/2019 | 08:30 - 12:00 | Jalta Boutique Hotel

Disciplinární receptář

Přijměte pozvání na čtvrtý seminář z cyklu Snídaní s BOROVEC LEGAL.

Na tomto semináři, kterým vás opět provede David Borovec, si přiblížíme téma DISCIPLINÁRNÍ RECEPTÁŘ, od neomluvené absence až po ztrátu důvěry.

Na co se zaměříme?

  • Způsoby skončení pracovního poměru – dohoda, zrušení ve zkušební době, výpověď, okamžité zrušení.
  • Pracovní povinnosti – kde mohou být stanoveny a jak s nimi seznamovat zaměstnance; rozdíly v povinnostech pro “běžné” a pro vedoucí zaměstnance.
  • Porušování pracovních povinností – rozlišování intenzity porušení – méně závažné, závažné a zvlášť hrubé; ilustrativní matrix; rozlišení od neuspokojivých pracovních výsledků.
  • Příklady ze soudní praxe – zaměříme se například na alkohol na pracovišti, verbální / fyzické napadení jiného zaměstnance, neomluvenou absenci, zneužívání internetu v pracovní době, poškození dobrého jména zaměstnavatele a ztrátu důvěry.
  • Postup zaměstnavatele – náležitosti výpovědi / okamžitého zrušení; vytýkací dopisy; ochranná doba; doručování výpovědi / okamžitého zrušení.
  • A v neposlední řadě nás čeká diskuse s účastníky semináře.

 

Rezervace místa

Rezervace jsou uzavřeny.